Rådgivning

Få kontroll på økonomien

MED PROFESJONELL HJELP


HVA ER ØKONOMISK RÅDGIVNING?


Vi hjelper deg med med å finne de opptimale løsningene, som både kan føre til kostnadsbesparelser og til økt inntjenning. 
Vi ønsker i samarbeid med deg å jobbe  på  områder hvor vi sikkert kommer til å lykkes slik at du umiddelbart oppnår målbare effekter.

Dere kan få bistand på personalområdet med arbeidsavtaler, pensjonssparing, fordeler i arbeidsforhold, GDPR, oppsigelser og permitteringer av ansatte.
Normalt har man verken kapasitet eller kompetanse til å følge med på dette og er derfor avhengig av profesjonell partner som er oppdattert på området.

Videre er dere kansje interessert i skatte- og avgiftsspørsmål. Det kan være merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra utlandet, innleie av utenlandsk arbeidskraft, fradragsrett ved  tap på fordinger, skattefradrag ved investering i oppstartselskaper,  etc.


I følge aksjeloven har daglig leder kvartalsvis rapporteringsplikt ovenfor styret. Dere kan få hjelp med utarbeidelse av protokoller fra styremøter. Alle aksjeselskaper plikter å avholde ordinær generalforsamling innen 30. juni etter regnskapsårets slutt. Vi kan hjelpe dere med å lage utkast til generalforsamlingsprotokoller. 
 
 
 
 

HVA KAN VI HJELPE MED?

SELSKAPSETABLERING

KJØP OG SALG AV VIRKSOMHETER


AVVIKLING


STYRERELATERT ARBEID


  DAGLIG LEDERS RAPPORTERING

SKATT OG AVGIFT

PERSONAL


ÅPNINGSTIDER


Mandag  & Fredag : 10-16


Tirsdag-Torsdag: Etter avtaleCopyright © 2020 Sunflower Accouning Ewa Milewska. All Rights Reserved

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept