Regnskapstjenester

Erfaren regnskapsfører

KLAR TIL Å BISTÅ DEG

Trenger du autorisert regnskapsfører?


La oss hjelpe deg med bokføring, fakturering, lønn, årsoppgjør og rapportering.

Skal du føre regnskapet selv?
Da trenger du kanskje bistand i forbindelse med regnskapsavslutning og årsoppgjør? 

Vi brenner nemlig for å bistå deg med faglig råd og veiledning, slik at du med vår hjelp kan utvikle en konkurransedyktg virksomhet.REGNSKAP


Har du kontroll på hvordan det går med bedriften din?

La oss ta ansvar for regnskapet ditt, slik at du får et grunnlag til å ta gode beslutninger på bakgrunn av tallene.

Du får selvsagt korrekt regnskap til rett tid. Da  får du frigjort tid til å fokusere på kjernevirksomheten.


Vi kan tilby både nettbaserte og tradisjonelle løsninger. Valget av regnskapsprogrammet tar vi sammen, blant annet avhengig av bransje og behov, eller kanskje har du egne innspill? 


ÅRSOPPGJØR


Sluttproduktet av årsoppgjøret er skattemelding og årsregnskap. 


Disse dokumentene forteller dine samarbeidspartnere, ansatte, og ikke minst dere som eiere og ledere  om hvordan det har gått i bedriften i det siste året og i det foregående.

Det er av betydning at informasjon er riktig, pålitelig, og tilfredstiller lovens krav.


LØNN OG PERSONAL


Har du kapasitet og kompetanse til å følge opp ansatte slik du ønsker?


Personal- og lønnsområdet krever at en holder seg oppdatert. Derfor bør lønnskjøring utføres av et regnskapskontor som har oversikt over gjeldende lover og regler, noe som er med på å sikre både arbeidstakeres og bedriftens interesser. 


Foruten riktig lønn til riktig tid, kan vi  tilby dere bistand med  ansettelseskontrakter, fordeler i arbeidsforhold, GDPR, permittering og  oppsigelser mm, 


RAPPORTERING


Vi har gode verktøy som sikrer deg skredderskydde rapporter du vil være interessert i. Disse vil være i det språket du forstår, med klar og tydelig budskap.

Du har minumum behov for å få resultatrapport, saldobalanse, kunde- og leverandørreskontro. 
Skal du ta viktige beslutninger som vil påvirke økonomien til bedriften, f.eks. nyansettelser, leasing eller kjøp av biler, bør du kanskje be oss om å utarbeide en likviditetsprognose som vil fange opp kritiske situasjoner flere måneder i forkant.ÅPNINGSTIDER


Mandag  & Fredag : 10-16


Tirsdag-Torsdag: Etter avtaleCopyright © 2020 Sunflower Accouning Ewa Milewska. All Rights Reserved

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept